» Phỏng vấn bác sĩ | BioGaia ProDentis

Phỏng vấn bác sĩ

Phỏng vấn bác sĩ Masahiko Wakumoto

Phỏng vấn bác sĩ Masahiko Wakumoto

Phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Masahiko Wakumoto (Chủ tịch ASEAN Dental Networks (Nhật Bản), Giám đốc bệnh viên Wakumoto (Tokyo, Nhật Bản)) nhân dịp ông đến công tác và làm việc tại Việt Nam.

Bạn đang có vấn đề về răng miệng ? Hãy để chúng tôi giúp bạn

Mọi sự hợp tác tốt đẹp đều bắt đầu từ một cuộc trò chuyện. Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của bạn sẽ được lắng nghe.

Copyright © 2017 MTC Pharma Co., Ltd. All Rights Reserved.